Eğitim Program Detayı

Ölüm Bildirim Sistemi Eğitim Programı

Ölüm Bildirim Sistemi :

Eğitim programı Ölüm bildirim sistemi konulu 3 dersten oluşmaktadır. Doğum ve ölümlerin kaydedilmesi; gelişmiş toplumlarda yasal bir zorunluluktur ve haktır. Bunun yanında doğum ve ölümlülükle ilgili verilerle hesaplanmış olan yaşam tabloları ülkeler arasında sağlık alanında gelişmişlik farklarının en önemli göstergesidir.

Eğitim Amacı :

Ölüm belgelemesi ve bildirimiyle ilgili genel prensipler, ölüm belgesinin doldurulmasında temel prensipler ve Ölüm Bildirim Sisteminde ölüm belgesinin içeriğinin kontrolü ve e-imzayla ölüm belgeleme süreçleri hakkında bilgi kazandırmak.

Öğrenim Hedefleri :

Bu eğitimin sonunda katılımcıların,

  • 1Evinde veya sağlık hizmet sunumu esnasında gerçekleşen ölümlerin belgelenmesi ve bildiriminde genel prensiplerle ilgili bilgilerini güncellemesi,
  • 2Ölüm Bildirim Sistemini kullanırken dikkat edilmesi gereken hususları tanımlayabilmesi,
  • 3Hekimlerin elektronik ortamda Ölüm Kaydı Bildirim Sistemi işlemlerini bilmesini ve uygulaması,
  • 4Elektronik imzalı iş süreçlerinin doğru işlemesinin sağlanması,
  • 5Kontrolör hekimler tarafından ölüm belgesinin kalite kontrolünün yapılması ve kaliteli ölüm nedenlerinin yazılmasının sağlanması beklenmektedir.

Kurs Bilgileri