Eğitim Program Detayı

İl Sağlık Yöneticiliği Eğitimi

İl Sağlık Yöneticiliği Eğitimi :

Bakanlığımızın merkez teşkilatı ile il teşkilatlarımız arasındaki iletişimi, koordinasyonu güçlendirmek, bakanlık olarak ortak misyon ve vizyonu paylaşma düzeyini artırmak amacı ile düzenlenen yüzyüze eğitimin devamı niteliğinde dir.

Yüzyüze ve elektronik eğitim, bütünleşmiş olarak harmanlanmış eğitim - blended learning modeline uymaktadır. Harmanlanmış model ile eğitim etkinliğinin artırılması sürekliliğinin sağlanması hedeflenmektedir.

İl Sağlık Müdürlerimize yönelik olarak düzenlenen İl Sağlık Yöneticiliği eğitim programında, bakanlık merkez teşkilat yapımızı, genel müdürlükleri, bağlı daire başkanlıklarını anlatan çok sayıda elektronik ders yer almaktadır.

Eğitim Süresi:

Eğitim süresi uzaktan eğitim, öğrenme modeline göre bireysel öğrenmeyi destekleyecek şekilde düzenlenmektedir.

Süre, İl Sağlık Müdürlerimizin ilgili konulara ihtiyaç duymaları durumunda inceleyebilecekleri referans kaynak olmasını sağlamak amacı ile elektronik derslerin sürekli açık tutulması planlanmaktadır.

Eğitim İçeriği:

Eğitim içeriklerinin, bakanlık teşkilat yapısının değişmesi veya mevcut yapıda var olmasına rağmen görev profilinin değişmesi durumuna karşı belli periyotlar ile güncellenmesi planlanmaktadır.

Eğitim Dersleri :

İl Sağlık Yöneticiliği Eğitim programında 70 kadar elektronik ders yer almaktadır.

Kurs Bilgileri